белодробно сърсе

Белодробно сърце

Под термина „белодробно сърце” се разбират сърдечни промени, които се дължат на патологични процеси в белите дробове. Различават се остро ...

Аминокиселини

Аминокиселините от са прости химични съединения от въглерод, водород, кислород, азот и сяра. Познати са около 80 различни вида аминокиселини. ...